Wetenschappelijke onderbouwing

Wetenschappelijke pijlers onder de aanpak van Op oale groond

De programma’s van Op oale groond zijn gebaseerd op oude wijsheid van de Germanen en Kelten en op diverse wetenschappelijke kennis uit de epigenetica, DNA-onderzoek, evolutieleer, Jungiaanse (diepte)psychologie, biochemie, quantum fysica, studie van nog bestaande inheemse volkeren en hun gaven, de neurowetenschap en natuurwetenschap.  

Daarbij is het vooral belangrijk om te weten dat onze hersenen voortdurend enorme hoeveelheden informatie uit onze omgeving ontvangen en verwerken, zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. En dat er veel ruimte is om bewuste toegang te krijgen tot deze krachtige intelligentie en de bijbehorende verwerkingskracht.

Hieronder per onderwerp de wetenschappelijke onderbouwing:

 1. Stamculturen waren veel ontwikkelder dan wij hebben geleerd
 2. Kracht van mythologie, ritueel en symboliek
 3. Overerving in DNA, activatie en ongebruikt potentieel menselijk brein en DNA
 4. Bredere intelligenties van inheemse volkeren
 5. Belang van rechterhersenhelft activatie en balans
 6. Intelligentie en de kracht van de natuur
 7. Gronding met de aarde
 8. Leylijnen en krachtvelden
 9. Werking van een ‘collective unconscious’ en archetypes
 10. Verbinding van alles met elkaar
 11. Belang van kosmologie voor stamculturen
 12. Ervaringsgerichte en kennisintensieve onderbouwing. 
 1. Wetenschappelijke onderbouwing dat de Stamculturen veel ontwikkelder waren dan wij tot nu toe hebben geleerd

Het heeft zo zijn nadelen om als beschaving geen eigen schriftelijke bronnen na te laten. Je tegenstanders kunnen over je schrijven wat in hun kraam past, en die versie wordt dan geschiedenis. Dat gebeurde ook met de Kelten, die tussen de zesde en de eerste eeuw v. Chr. uitzwermden over Europa. Om hun eigen militaire optreden te verrechtvaardigen, omschreven antieke auteurs hen als krijgshaftige barbaren. Maar dat beeld klopt maar ten dele, zo blijkt uit recent archeologisch onderzoek.
Meer informatie:

Niet zo wild als u dacht: de Kelten | EOS Wetenschap

Dit boek bespreekt wat er bekend is over de interessante kennisgebieden van het Keltische en Germaanse heidendom en welke speculaties naar voren zijn gebracht om een vollediger beeld te geven van deze ‘verloren’ wereld. Onderzoekt spectaculaire archeologische vondsten zoals de zeeschepen gevonden in velden en de schutbladen – medaillons met religieuze symbolen en afbeeldingen van goden. Van archeologie en etymologie gaat Davidson verder met literatuur en de verhalen over noordelijke goden als de Viking-oorlogsgod Odin en de goddelijke kampioen Thor. Ook worden de cultussen van de goden en godinnen, beschermgeesten en heilige plaatsen zoals Tara in Ierland besproken. Ten slotte beschrijft de auteur de voortdurende zoektocht om de verloren religies van Noord-Europa en hun symboliek, geworteld in schoonheid en wijsheid, te herstellen.

Meer informatie: The Lost Beliefs of Northern Europe by H.R. Ellis Davidson | Goodreads

 1. Wetenschappelijke onderbouwing voor de kracht van mythologie, symboliek en ritueel

Onderbouwing voor de kracht van mythologie

Mythologie was en is een ‘ancient technology’. Met diverse doelstellingen is deze manier van mondelinge storytelling over tienduizenden jaren gebruikt om cultuur en kennis vorm te geven en door te geven aan volgende generaties. Mensen zijn mythe-makende wezens wiens geestelijke gezondheid eronder lijdt wanneer dit wordt ontkend.

Meer informatie: What is the purpose of mythology? – Encyclopedia of Opinion (parlia.com)

Mythology – What Purpose Do Myths Serve in Society and Culture? | HealthGuidance.org


Onderbouwing voor de kracht van symboliek

Tegenwoordig wordt ons geleerd om op een analytische, lineaire manier te denken, waarbij we woorden gebruiken om ons zelf uit te leggen. Maar symbolisch bewustzijn is eerder holistisch dan analytisch, en in plaats van in woorden te denken, denkt het in symbolen en beelden. Het symbolisch bewustzijn is het vaakst aan het werk in onze dromen, aan de manier waarop onze psyche via beelden met ons communiceert. Symbolisch bewustzijn stond duizenden jaren centraal in het menselijk bewustzijn, en heerste in ons westerse bewustzijn tot in de middeleeuwen. Het komt tot uitdrukking in de vele afbeeldingen en symbolen die de gotische kathedralen sieren. Door middel van deze beelden, in plaats van woorden, werden de verhalen van de kosmos en de reis van de ziel verteld.

Symbolen kunnen ons direct verbinden met de innerlijke wereld van de ziel, en symbolisch bewustzijn kan ons in staat stellen de diepere betekenis te realiseren die ten grondslag ligt aan ons fysieke bestaan. Er is een dringende noodzaak om deze vergeten taal terug te winnen.

Meer informatie: Why We Need To Work With Symbols | HuffPost Life


Onderbouwing voor de kracht van ritueel

Recent onderzoek suggereert dat rituelen rationeler kunnen zijn dan ze lijken. Waarom? Omdat zelfs eenvoudige rituelen buitengewoon effectief kunnen zijn. Rituelen die worden uitgevoerd na het ervaren van verliezen verlichten het verdriet. Rituelen die worden uitgevoerd vóór taken onder hoge druk – zoals zingen in het openbaar – verminderen in feite angst en vergroten het zelfvertrouwen van mensen. Bovendien lijken rituelen zelfs mensen te helpen die er niet in geloven dat rituelen werken. Terwijl antropologen rituelen in verschillende culturen hebben gedocumenteerd, was dit voornamelijk observatie onderzoek. Onlangs heeft een reeks onderzoeken door psychologen, intrigerende nieuwe resultaten opgeleverd. Die resultaten tonen aan dat rituelen een oorzakelijk effect kunnen hebben op de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen.

Meer informatie: Why Rituals Work – Scientific American 

 1. Wetenschappelijke onderbouwing van overerving in DNA, activatie en ongebruikt potentieel van het menselijk brein en DNA

De onderzoekers zijn van mening dat nieuw onderzoek bewijs levert dat van toepassing is op de zogenaamde ‘transgenerationele epigenetische overerving’, volgens welke omgevingsfactoren het genetisch materiaal van een individu kunnen beïnvloeden en dit effect kan worden geërfd door nakomelingen.

Meer informatie:

‘Memories’ pass between generations – BBC News

Does DNA Memory Exist and Do We Carry Our Ancestors’ Experiences? – Learning Mind (learning-mind.com)

Er is een boek geschreven over het aanboren van het menselijk brein om zijn verborgen potentieel te ontsluiten. Hoe kan het genetisch geheugen hierin een rol spelen? We komen er voortdurend achter dat er nieuwe dingen zijn die kunnen worden ontgrendeld: vaardigheden of mogelijkheden om bepaalde dingen te doen die we niet op de standaardmanier hoeven te leren. Zoals mensen met hersenletsel die buitengewone vermogens ontwikkelen nadat het letsel is opgetreden. Er zijn mensen die denken dat die buitengewone vermogens een manier zijn om genetische herinneringen aan te boren. Nogmaals, het is niet deze specifieke scène die je ziet uit het verleden van je voorouders – het is nog steeds een soort vaardigheid die in het geheugen is opgesloten en plotseling wordt ontgrendeld bij een ongeluk. Deze vaardigheid kan een plotselinge artistieke, wiskundige of muzikale vaardigheid zijn.

Meer informatie:

Can We Access the Memories of Our Ancestors Through Our DNA? (vice.com)

Op het gebied van genetisch onderzoek lijkt er zoveel niet bekend te zijn, dat voor een ruimdenkend mens dit soort theorieën over diepe DNA-herinneringen niet uitgesloten kunnen worden. Om ons eigen persoonlijke onderzoek te doen en om het zelf uit te vinden, hoeven we misschien alleen maar naar ons innerlijke DNA te luisteren. Luister naar de stemmen, gevoelens, beelden en ervaringen van onze voorouders. Hun levens, vreugden en angsten zijn in ons. Zo zijn ze altijd bij ons.

Meer informatie:

Deep DNA memory theories: Can we remember our ancestors’ lives? (redicecreations.com)

Beleeft de mensheid een gedeelde ervaring die begon met onze voorouders? Dat is de vraag die de wereldberoemde hypnotherapeut Shelley Kaehr, Ph.D. onderzoekt in haar vervolg op de bestseller Beyond Reality. In dit boek neemt ze haar cliënten mee in de vorige levens van hun voorouders. Ze pleit voor het feit dat we door de tijd heen genetisch met elkaar verbonden zijn, dus als we genezing aanbieden aan anderen, genezen we uiteindelijk onszelf.

Meer informatie:

Explorations Beyond Reality: Living Evolution Through Genetic Memory by Shelley Kaehr (goodreads.com)

Berit Brogaard, PhD, en Kristian Marlow bestuderen mensen met verbazingwekkende talenten: geheugenkampioenen, menselijke echolocators, muzikale virtuozen, wiskundige genieën en synestheten die kleuren proeven en gezichten horen. Maar hoe verbazingwekkend deze vermogens ook zijn, ze zijn niet mysterieus. Onze hersenen verwerken voortdurend een enorme hoeveelheid informatie zonder dat we ons dat bewust zijn. Wat deze hoogbegaafden gemeen hebben, is dat ze er door oefening, letsel, een aangeboren hersenaandoening of zelfs ongebruikelijkere omstandigheden, in zijn geslaagd om een zekere mate van bewuste toegang te krijgen tot deze krachtige verwerkingskracht.

Meer informatie:

The Superhuman Mind: How to Unleash Your Inner Genius by Berit Brogaard (goodreads.com)

Een groep Russische wetenschappers, geleid door biofysicus en moleculair bioloog Peter Gariaev, besloot dat zo’n groot deel van het DNA gewoonweg waardevolle informatie moet bevatten. Om de geheimen van dit onontdekte continent te ontdekken, hebben ze samen met taalkundigen en genetici een buitengewone studie uitgevoerd om de effecten van trillingen en woorden op menselijk DNA te testen.

Meer informatie:

Ancestral memory and DNA – Extraordinary 2023 (historical-facts.com)

En toch zijn er al jaren steeds meer aanwijzingen die dit klassieke dogma van de biologie ondermijnen: althans bij sommige soorten kunnen bepaalde vormen van geheugen worden overgedragen op nakomelingen.

Meer informatie: Can Memory be Inherited? | OpenMind (bbvaopenmind.com)

4. Wetenschappelijke onderbouwing van de bredere intelligenties van inheemse volkeren

Over de hele wereld wenden onderzoekers zich tot wat bekend staat als traditionele ecologische kennis (TEK) om een beter begrip van de natuurlijke wereld te krijgen. TEK is diepgaande kennis van een plek die nauwgezet is ontdekt door degenen die zich er gedurende duizenden jaren aan hebben aangepast. “Mensen vertrouwden op deze gedetailleerde kennis om te overleven”, schreven Huntington en een collega in een artikel over dit onderwerp. “Ze hebben letterlijk hun leven op het spel gezet voor de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid ervan.”

Meer informatie:

Native Knowledge: What Ecologists Are Learning from Indigenous People – Yale E360

Deze kennismodellen zijn ingebed in culturele tradities en verbindingen met mensen, plaatsen en landen. Daarom is belichaamde kennis verbonden, als een bijbehorende praktijk en proces van interpretatie van observatie en ervaring, door een specifiek geleidelijk proces van toegepast leren met degenen die de traditionele processen behouden. Bij het conceptualiseren van inheemse ontologieën is ook een etnografische benadering nodig om inheemse mensen te construeren en om te gaan met die andere manieren die ons denken en zijn kunnen uitdagen (Kohn 2015). Een etnografische benadering is gebaseerd op een hoeveelheid kennis en geeft vorm aan onze perspectieven, betrokkenheid en deelname aan ‘zorgen voor het land’. Dit geeft ons de kennis en kunde om ook het land te helen.
Meer informatie:

Indigenous ecological knowledge systems – Exploring sensory narratives – Cameron – 2022 – Ecological Management & Restoration – Wiley Online Library

 Een gedurfde, provocerende geschiedenis van onze soort vindt de wortels van het succes en falen van de beschaving in onze evolutionaire biologie.

We leven in het meest welvarende tijdperk in de hele menselijke geschiedenis, maar de mensen zijn lustelozer, verdeelder en ellendiger dan ooit. Rijkdom en comfort zijn ongeëvenaard, en toch wordt ons politieke landschap steeds giftiger en blijft het aantal zelfmoorden, eenzaamheid en chronische ziekten omhoogschieten. Hoe verklaren we de kloof tussen deze twee waarheden? Wat meer is, wat kunnen we doen om het te sluiten?

Meer informatie: 

Book Synopsis, Chapters + Info for A Hunter-Gatherer’s Guide to the 21st Century — The Hunter-Gatherer’s Guide to the 21st Century (huntergatherersguide.com)

 1. Wetenschappelijke onderbouwing van het belang van rechterhersenhelft activatie en balans

Een fascinerende verkenning van de verschillen tussen de rechter- en linkerhersenhelft en hun effecten op de samenleving, geschiedenis en cultuur. Waarom zijn de hersenen verdeeld? Het verschil tussen de rechter- en linkerhersenhelft is al eeuwenlang een raadsel. In een boek van ongekende reikwijdte put Iain McGilchrist uit een enorme hoeveelheid recent hersenonderzoek, geïllustreerd met casuïstiek, om te onthullen dat het verschil groot is. Niet alleen deze of gene functie, maar de twee hersenhelften zijn twee samenhangende, maar onverenigbare manieren van de wereld ervaren. De linkerhersenhelft is gericht op details, geeft de voorkeur aan mechanismen boven levende wezens en neigt naar eigenbelang, terwijl de rechterhersenhelft meer breedte, flexibiliteit en vrijgevigheid heeft. Deze indeling helpt de oorsprong van muziek en taal te verklaren en werpt een nieuw licht op de geschiedenis van de filosofie, evenals op enkele psychische aandoeningen. In het tweede deel van het boek neemt hij de lezer mee op een reis door de geschiedenis van de westerse cultuur. Hij illustreert daarbij de spanning tussen deze twee werelden, zoals blijkt uit het denken en het geloof van denkers en kunstenaars, van Aeschylus tot Magritte. Hij betoogt dat de linkerhersenhelft, ondanks zijn inferieure begrip van de werkelijkheid, steeds meer de overhand krijgt in de moderne wereld, met potentieel desastreuze gevolgen

Meer informatie:

About – Iain McGilchrist (channelmcgilchrist.com)

Iain McGilchrist: The divided brain | TED Talk

De rechterhersenhelft is een belangrijk onderdeel van wie we zijn, maar wordt vaak aan de kant geduwd terwijl de dominante linkerhersenhelft de controle overneemt. De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor logische volgorde, rationeel denken en analytisch redeneren. Maar het rechterbrein helpt bij subjectief denken, holistisch denken en intuïtie – allemaal essentiële onderdelen van ontwikkeling en leren. Omdat de meeste educatieve omgevingen gericht zijn op lesgeven aan de linkerhersenhelft, wordt de rechterhersenhelft vaak verwaarloosd, waardoor een belangrijk deel van de hersenontwikkeling over het hoofd wordt gezien.

Meer informatie:

Right Brain Learning | Learning Style | Funderstanding: Education, Curriculum and Learning Resources

6. Wetenschappelijke onderbouwing van de intelligentie en de kracht van de natuur

Wat het publiek tot de verbeelding sprak, waren de bevindingen van Simard dat bomen sociale wezens zijn die voedingsstoffen uitwisselen, elkaar helpen en communiceren over insectenplagen en andere bedreigingen voor het milieu.

Meer informatie:
‘Mother Trees’ Are Intelligent: They Learn and Remember – Scientific American

Het zijn niet alleen nutriëntenstromen die Simard beschrijft. Het is communicatie. Zij – en andere wetenschappers die wortels bestuderen, en ook chemische signalen en zelfs de geluiden die planten maken onderzoeken – hebben de studie van planten naar het rijk van intelligentie geduwd. In plaats van biologische automaten, kunnen ze worden opgevat als wezens met capaciteiten die bij dieren gemakkelijk worden beschouwd als leren, geheugen, besluitvorming en zelfs keuzevrijheid.

Meer informatie:
Never Underestimate the Intelligence of Trees – Nautilus

“In de afgelopen decennia heeft de wetenschap aangetoond dat planten gevoel hebben, complexe sociale relaties aangaan en met zichzelf en met dieren kunnen communiceren”, schrijven Mancuso en Viola, die ook beweren dat planten gedrag vertonen dat vergelijkbaar is met slapen en spelen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kiemwortel, of worteltop, de sleutel is tot de intelligentie van planten. Wortels botsen niet willekeurig, maar zoeken naar de beste posities en zullen in sommige gevallen van koers veranderen voordat ze een obstakel raken. Mancuso en collega’s registreerden dezelfde signalen die door dit deel van de plant werden afgegeven, als die van neuronen in de hersenen van dieren.

Meer informatie:
The Intelligence of Plants and Trees — Space And Intelligence (spaceandai.com)

Deze studies hebben aangetoond dat tijd in de natuur – zolang mensen zich veilig voelen – een tegengif is voor stress: het kan de bloeddruk en stresshormoonspiegels verlagen, de opwinding van het zenuwstelsel verminderen, de werking van het immuunsysteem verbeteren, het gevoel van eigenwaarde vergroten, angst verminderen, en de stemming verbeteren. Aandachtstekortstoornis en agressie verminderen in natuurlijke omgevingen, wat ook helpt om het genezingsproces te versnellen. In een recente studie ontdekten onderzoekers bij patiënten van de psychiatrische afdeling dat de natuur hun gevoelens van isolement verminderde, kalmte bevorderde en een opgewekter humeur veroorzaakte.

Meer informatie:
Ecopsychology: How Immersion in Nature Benefits Your Health – Yale E360

Onze algemene bevinding, en de boodschap die we willen overbrengen, is dat de ontzagwekkende natuur enkele zeer duidelijke (positieve) effecten lijkt te hebben op stemmingen, emoties en prosocialiteit (bijv. hoogste SVO-scores) die afwijken van de effecten die worden verkregen voor meer alledaagse typen van nature. Wat interventies betreft, is het natuurlijk verre van evident om mensen regelmatig in contact te brengen met de werkelijk ontzagwekkende natuur (vanwege het ongewone en vaak ontoegankelijke karakter ervan). Zoals onze resultaten echter laten zien, kan al een korte blootstelling aan relatief kleine afbeeldingen van geweldige natuur (in de vorm van bijvoorbeeld landschapsposters of screensavers) aanzienlijke positieve effecten hebben op de emoties en het gedrag van mensen.

Meer informatie:
Frontiers | An exploratory study into the effects of extraordinary nature on emotions, mood, and prosociality (frontiersin.org)

Van de New York Times-bestsellerauteur van The Hidden Life of Trees komt een opmerkelijke verhandeling over de eeuwenoude band tussen mens en natuur. Een krachtige terugkeer naar het bos, waar bomen een hartslag hebben en wortels als hersenen zijn die zich onder de grond uitstrekken. Waar de kleur groen ons kalmeert en het bos onze zintuigen scherpt.

In The Heartbeat of Trees put de bekende boswachter Peter Wohlleben uit nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, om te laten zien hoe de mens nauw verbonden is met de natuurlijke wereld. In een tijdperk van gsm-verslaving, klimaatverandering en stadsleven vrezen velen van ons dat we onze verbinding met de natuur zijn kwijtgeraakt – maar Peter Wohlleben is ervan overtuigd dat de eeuwenoude banden die mensen met het bos verbinden, levend en intact blijven. Op basis van wetenschap en baanbrekend onderzoek onthult The Heartbeat of Trees de diepgaande interacties die mensen kunnen hebben met de natuur, door de taal van het bos, het bewustzijn van planten en de eroderende grens tussen flora en fauna te verkennen.

Een perfect boek om mee te nemen in het bos, The Heartbeat of Trees deelt hoe je het bos kunt zien, voelen, ruiken, horen en zelfs proeven. Peter Wohlleben, bekend om zijn vermogen om op een boeiende en ontroerende manier over bomen te schrijven, onthult een wonderlijke kosmos waar mensen deel uitmaken van de natuur, en waar natuurbehoud en milieuactivisme niet alleen gaat over het redden van bomen, maar ook over het redden van onszelf.
Meer informatie:
The Heartbeat of Trees: Embracing Our Ancient Bond with Forests and Nature | NHBS Good Reads

 1. Wetenschappelijke onderbouwing van gronding met de aarde

Vanaf 1990 is men gestart wetenschappelijke bewijzen te krijgen voor het feit dat het fysieke contact met de aarde een wezenlijke invloed heeft op de menselijke fysiologie en gezondheid. Dit gebeurde in Polen door Drs. Karol en Pawel Sokal en in de Verenigde Staten door Clint Ober.

De verschillende onderzoeken lieten heel duidelijk zien dat het contact met de aarde, Aarden/Earthing, een belangrijke verandering in de elektrische staat van het lichaam creëert en de natuurlijke zelfhelende en zelfregulerende vermogens van het lichaam herstelt.
Meer informatie:

Wetenschappelijk Onderzoek Aarden – Earthing Nederland

 1. Wetenschappelijke onderbouwing van Leylijnen en krachtvelden

Dr. Rupert Sheldrake, die promoveerde in de biochemie aan de Universiteit van Cambridge, kwam met het idee van morfische resonantie. Dit suggereert dat het geheugen inherent is aan de natuur. Zijn ‘hypothese van vormende oorzakelijkheid’, voor het eerst voorgesteld in 1981, stelt dat organismen onderhevig zijn aan de invloed van eerdere, soortgelijke organismen door een proces dat morfische resonantie wordt genoemd. Door Morphic Resonance (M.P.) put elk lid van een soort uit, en draagt op zijn beurt bij aan, een gepoold of collectief geheugen.

In menselijke termen lijkt deze hypothese op C.G. Jungs postulaat van het collectieve onbewuste. Voor mij lijkt het ook het idee van een universele geest te weerspiegelen – iets dat wordt ondersteund door Ron Pearsons Big Breed-theorie over de schepping van het universum. MP is ook van toepassing op de chemische en fysische gebieden, en voorspelt dat kristallen van nieuwe verbindingen over de hele wereld ook gemakkelijker te kristalliseren zouden moeten zijn, naarmate ze vaker worden gemaakt. Sheldrake heeft zelfs al enig bewijs gevonden dat dit echt gebeurt.

Meer informatie:

Morphic Resonance (sheldrake.org)

 1. Onderbouwing van de aanwezigheid en werking van een ‘collective unconscious’ en archetypes

Een achtergrond om Jungs concept van het collectieve onbewuste te begrijpen. Het collectieve onbewuste heeft alleen zin in de context van een notie van collectief geheugen. Dit brengt ons dan bij een zeer breed onderzoek van de aard en het principe van het geheugen – niet alleen bij mensen en niet alleen bij dieren; niet eens alleen op het gebied van het leven, maar in het universum als geheel. Zo’n alomvattend perspectief maakt deel uit van een zeer diepgaande paradigmaverschuiving die plaatsvindt in de wetenschap: de verschuiving van het mechanistische naar een evolutionair en holistisch wereldbeeld.

Meer informatie:

Part-I-Mind-Memory-and-Archetype-Morphic-Resonance-and-the-Collective-Unconscious.pdf (sheldrake.org)

 

 1. Wetenschappelijke onderbouwing van de verbinding van alles met elkaar

Er zijn verschillende olifanten in de kamer. Om te beginnen is er een vierde fundamentele natuurkracht die de kwantumtheorie tot nu toe niet heeft kunnen verklaren. Zwaartekracht blijft het terrein van Einsteins algemene relativiteitstheorie, een resoluut niet-kwantumtheorie die niet eens betrekking heeft op deeltjes. Intensieve inspanningen gedurende tientallen jaren om de zwaartekracht onder de kwantumparaplu te brengen en zo alle fundamentele fysica binnen één ‘theorie van alles’ uit te leggen, zijn op niets uitgelopen.

Ondertussen geven kosmologische metingen aan dat meer dan 95 procent van het universum bestaat uit donkere materie en donkere energie, dingen waarvoor we momenteel geen verklaring hebben binnen het standaardmodel, en raadsels zoals de omvang van de rol van kwantumfysica in de rommelige werking van het leven blijft onverklaard. De wereld is op een bepaald niveau kwantum – maar of kwantumfysica het laatste woord over de wereld is, blijft een open vraag.

Meer informatie:

Quantum physics | New Scientist 

 1. Onderbouwing voor het belang van kosmologie voor stamculturen

Archeoastronomy (ook gespeld als: archeoastronomie) is volgens Wikipedia de interdisciplinaire of multidisciplinaire studie van hoe mensen in het verleden “de verschijnselen aan de hemel hebben begrepen, hoe zij deze verschijnselen gebruikten en welke rol de hemel speelde in hun culturen”.

Meer informatie:

Archaeoastronomy – Wikipedia

12. Ervaringsgerichte en kennisintensieve onderbouwing:

De Germanen – erfgoed

De Germanen bundelt de jongste wetenschappelijke inzichten over de `oude en `nieuwe Germanen via een reis door het verleden van de etsers van bronstijdinscripties op de rotsplateaus van Bohuslan en dienaars van Odin en Wodan, over de gebroeders Grimm en Wagner, tot Hitler en Himmler. De Germanen confronteert ons met de mythische en werkelijke Germanen, met magie, mythologie, politiek, revolutie en sociale onrust, onverwachte momentopnames en aandacht voor de mannen, vrouwen en kinderen die de geschiedenis van de Germanen maakten.

Meer informatie:

Germanen van Ugo Janssens | Boek en recensies | Hebban.nl

De Kelten – erfgoed

In dit uitzonderlijke boek beschrijft de historicus Gerhard Herm niet alleen de historische feiten, maar gaat hij ook uitvoerig in op de Keltische vormen van samenleving, volksgebruiken, oorlogsvoering en aard en karakter van dit mysterieuze volk van druiden en koppensnellers. De Kelten vormen hiermee een boeiende kennismaking met een golf waarvan de invloed nog steeds op verschillende fronten voelbaar is.

Meer informatie:

Gerhard Herm – De Kelten – John’s Muziekboetiek (johnsmuziekboetiek.nl)  

De rol en de praktijken van de Germaanse Sjamanen en Keltische Druïden

Sjamanisme is de oudste spirituele traditie van de mensheid. In een groot deel van de westerse wereld zijn de inheemse voorchristelijke spirituele praktijken verloren gegaan. Maar aan de noordelijke rand van Europa verdrong het christendom de oorspronkelijke sjamanistische praktijken pas aan het einde van het Vikingtijdperk. Overblijfselen van de Noorse sjamanistische spiritualiteit zijn bewaard gebleven in mythen, volkstradities en geschreven verslagen uit IJsland, die veel aanwijzingen geven over de oude Europese sjamanenwereld, vooral wanneer ze worden onderzocht in samenhang met andere sjamanistische culturen in Noord-Eurazië, zoals de Sami en de stammen van Siberië.

Meer informatie:

The Norse Shaman: Ancient Spiritual Practices of the Northern Tradition by Evelyn C. Rysdyk | Goodreads

Laat ons je meenemen terug in de tijd. Toen het Noorse (en Germaanse) volk in een betoverde en heilige wereld leefde. Een tijd die beroemd was gehuld in mysterie, magie en hekserij.

Het Noorse heidendom heeft de eeuwen, de opkomst en ondergang van rijken en de introductie van nieuwe religies overleefd. Het is meer dan alleen een religie, het is ook een manier van leven om iemand te helpen een bevredigend bestaan te leiden… en elke persoon, ongeacht hun ras , religie of cultuur is welkom.

Meer informatie:

Norse Paganism for Beginners – HBA (historybroughtalive.com)

Over de sporen in Twente van het voorchristelijke stammen verleden

 De bedoeling van dit boek is om de lezer op luchtige en pretentieloze wijze kennis te laten maken met een aantal aspecten van volkscultuur, volksgeloof en volksgeneeskunde die eeuwen lang het leven van de bewoners van de agrarische samenleving van onze voorouders in hoge mate hebben beïnvloed. Overal is nog heel wat van dat oude gedachtengoed zichtbaar, al weten we de betekenis niet meer. Zonder het te beseffen, wonen we er midden in.

Meer informatie:

Boerenmagie – Naober Magazine

All human beings are descendants of tribal people who were spiritually alive, intimately in love with the natural world, children of Mother Earth. When we were tribal people, we knew who we were, we knew where we were, and we knew our purpose. This sacred perception of reality remains alive and well in our genetic memory. We carry it inside of us, usually in a dusty box in the mind’s attic, but it is accessible.” -John Trudell