Transformatiekracht oer-DNA

In je DNA zit de wijsheid van 2000 generaties

In Nederland leefden tussen ongeveer 3000 voor Christus tot 1000 na Christus diverse stammen, met name Germanen, Kelten, Friezen en Vikingen. De wijsheid van deze prehistorische voorouders was verweven met hun cultuur. Via hun cultuur droegen zij hun waarden en oorsprong over, en hun verbinding met de natuur, met zichzelf en met elkaar.

Hun cultuur, kunst, symboliek en mythes, zijn van generatie op generatie overgeleverd. Dit immateriële erfgoed zit nog steeds in ons DNA en in onze eigen oude grond in Nederland. Iedereen kan contact maken met zijn eigen innerlijke oerkracht om je zelfkennis en intuïtie te ontwikkelen. De oude wijsheid helpt ons om nieuwe oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.

Renée Schnitzler, socioloog en natuur- en archetype-coach:
Iedereen die behoefte heeft aan meer zelfinzicht, gun ik deze wijsheid die kan leiden tot mooie transformaties. Je gaat terug naar je wortels en staat daarna steviger in je schoenen. Je weet beter wie je bent en wat je wilt, wat je doel is in dit leven. De nieuwe inzichten helpen je om al je intellectuele en creatieve vermogens te benutten.

 

De oer-intelligentie van onze voorouders zitten nog in ons. Maak je daarmee weer contact, dan herstel je de verbinding met je niet-rationele, creatieve zelf. Daardoor krijg je nieuwe inzichten, inspiratie en positieve energie.

De transformatiekracht van oude opgeslagen wijsheid

Onze verhalenvertellers en kunstenaars maken vaak gebruik van oude denkwijzen en tradities voor inspiratie en beeldspraak. Dat zie je bijvoorbeeld terug in films zoals ‘The Lord of the Rings’. Maar je kunt nog veel meer met het immateriële culturele erfgoed van onze verre voorouders.

Als je contact maakt met je oer-DNA, dan loop je vol met oude wijsheid. De mystiek uit het verleden prikkelt je fantasie en creativiteit. Je voelt je weer verbonden met de natuur en je wordt je weer bewust van de relatie tussen kosmos en aarde. En met jouw plek in de wereld. Je transformeert naar een dieper bewustzijn, waardoor je met een verrijkte blik naar jezelf en je mogelijkheden kunt kijken. 

Renée Schnitzler:
Ik laat inheems cultureel erfgoed van onze voorouders herleven om die transformatie bij mensen in gang te zetten. Dat doe ik op krachtige natuurplekken in Twente, op zogenaamde knooppunten van leylijnen in de buurt van heiligdommen en andere sporen van de Kelten en Germanen. Op de oude grond waar deze jagers-verzamelaars in stamverbanden samenleefden, maak je makkelijker contact met je oude genetische geheugen. Je eigen oerkracht.”

 

Oer-intelligentie is multidimensionaal

Oude stamculturen zoals de Kelten en Germanen, waren sterk verbonden met de natuur, de kosmos en met elkaar. Die relatie versterkten ze met verhalen, symbolen en rituelen. Ze gebruikten al hun vermogens en zintuigen, waardoor ze instinctiever en intuïtiever handelden dan wij. 
Dat zij meer vormen van intelligentie gebruikten dan wij, kwam door hun:

  • stamverbinding en cultuur
  • animistische wereldbeeld
  • leven in en met de bezielde natuur
  • polytheïsme, verering van meerdere goden en godinnen

Deze vier cultuurelementen waren verweven met hun opvattingen en levensstijl en beïnvloedden hoe zij handelden en naar de wereld keken. Oer-intelligentie is een multidimensionale manier van ‘weten’, ‘zijn’ en ‘doen’ waarbij ze al hun zintuigen gebruikten. Deze intrinsieke kracht en bron van vitaliteit en helderheid maakte hen zelfbewust, zelfsturend, zelfstandig, moedig en autonoom.

 

OERKRACHT