Stilte-retraite

Individuele vision quest volgens oeroude traditie

Je volgt het oeroude ritueel van de vision quest, waarbij je in stilte en alleen in de natuur tijd doorbrengt. Op de traditionele manier van onze Germaanse en Keltische voorouders, maak je verbinding met de natuur, met de wijsheid van je voorouders en met je diepere zelf.

Zo maak je verbinding met je diepere zelf

Vision quest is een ritueel om je bewustzijn te vergroten. Het wordt al duizenden jaren overal ter wereld beoefend en is onder vele namen bekend. Ook onze eigen inheemse voorouders hadden deze gewoonte, zij noemden het utiseta.

Met zo weinig mogelijk impulsen en afleiding van buitenaf, breng jij in je eentje tijd door. Met enkel de natuur als gezelschap. Je volg de stappen van de traditie van de utiseta, in combinatie met het ritueel van het Keltisch levenswiel. Vooraf krijg je een coachinggesprek en instructies hoe je het meeste uit deze stilte-retraite haalt.

Lees meer over de oerkracht die je erfde van je verre voorouders

Meer over de kracht van Utiseta

Utiseta is onderdeel van de oude spirituele traditie van Noord-Europa. Kort gezegd: utiseta is de Noord-Europese versie van de Native American Vision Quest.

Net als de indianen, geloofden onze inheemse sjamanen dat het mogelijk was om de deur naar de spirituele wereld te openen. En door dit te doen, kon je het ware doel van je leven vinden. Utiseta diende als een methode om mensen te begeleiden die het levenspad moesten ontdekken.

In Noord-Europa was utiseta een oude meditatietechniek die werd beoefend door sjamanen. Vóór de komst van het  christendom, speelden sjamanen een belangrijke rol in de stamsamenleving. Sjamanen werden gerespecteerd en waren beroemd om hun ongewone krachten: ze hadden seidr (een vorm van zien) onder de knie en bezaten het vermogen om het lot te veranderen.

Mensen geloofden dat het beoefenen van utiseta een persoon kennis en begrip gaf van onzichtbare werelden en het onderbewustzijn. Utiseta richtte zich op verbinding met de natuur, daarom moest de meditatietechniek op een rustige en eenzame plek worden beoefend. Meestal ver weg van de bewoonde wereld.

 

Keltisch levenswiel

Om de utiseta nog krachtiger en effectiever te maken, combineer je het ritueel met het Keltisch levenswiel. 

De Kelten leefden in een groot deel van Europa. Het was niet één volk, maar een verzameling volkeren en stammen die zich verspreidden over een groot gebied in Europa, waaronder het gebied dat nu Nederland heet. 

De Kelten waren natuurvolkeren. Ze wisten dat het belangrijk was om goed voor de aarde te zorgen en contact te maken met de natuur, vooral de natuur in hun directe omgeving. 

De Kelten maakten geen gebruik van het schrift, maar drukten zich onder andere uit in symbolen. Daarin staat de cirkel altijd centraal, omdat alles in ons en rondom ons wordt bepaald door cyclische bewegingen. Cirkels brengen de vier natuurelementen in verband met de jaargetijden, met onze gevoelens, met onze lichamelijke en psychische gezondheidstoestand.

Het levenswiel stond voor de oude Kelten symbool voor balans en verbondenheid met de natuur.  Aan de hand van het Keltisch levenswiel kun je je afstemmen op de kracht van de maan en de zon, de planeten, de cycli van de natuur en de boven- en onderwereld. 

Nog drie manieren om je oerkracht te activeren:
Natuur-retraite (groep)

Archetype-coaching (individueel)

Stamonderzoek (individueel)

OERKRACHT