Oerkracht

oerkracht- drijfveer voor verandering

We leven nu in het Westen over het algemeen in een geïndustrialiseerde, digitale en technocratische samenleving. Om te leven en werken gebruiken wij overwegend onze rationele vermogens, geschreven taal, feitelijke wetenschappen en logica.  En we vertrouwen op dogma, protocol en zogenaamd bewezen waarheid. 

Maar wat als dat niet alles is? Als we nog andere waarnemende vermogens hebben?  Want onze manier van kijken en denken is niet altijd zo geweest. Wij beschikken namelijk over nog veel meer vermogens om waar te nemen en te creëren. 

De niet-rationele, symbolische, natuurlijke, intuitieve en beeldende vermogens. De kant die sterk ontwikkeld was bij bijvoorbeeld oer-stammen en die hun oerkracht bezorgde. Kracht om door verbeelding en verbinding hun wereld te kunnen vormen en overwinnen vanuit innerlijke vermogens. 

Wij zijn onze oerkracht vergeten. We hebben ze in de slaapstand gezet. Nu we die juist hard nodig hebben om goed om te kunnen gaan met de grote veranderingen waar wij nu voor staan.   

“The thinking mind is a beautiful servant, but a lousy master.” Ram Dass

  • Wat is Oerkracht ?

Inheemse stam-samenlevingen gebruikten en stimuleerden meer vormen van intelligent vermogen dan die wij nu gebruiken.  En dat kwam door:

  • hun stamverbinding en cultuur,
  • hun animistisch wereldbeeld’, 
  • het leven in een bezielde natuur, 
  • en hun geloof in een polytheïstische pantheon van goden en godinnen .

Deze vier cultuurelementen waren verweven in hun opvattingen en levensstijl en hadden een effect op hoe ze naar de wereld keken en handelden. 

Hoe hun stamcultuur dat mogelijk maakte staat HIER. 

Hoe hun polytheïstische geloof dat stimuleerde staat HIER. 

En hoe hun animisme, kijk op de natuur dat stimuleerde staat HIER. 

De 5 Oer-intelligenties

Door het gebruik van al hun vermogens konden ze meer instinctief  weten. De toekomst zelf creëren. Beter gegrond te zijn.  Om te weten wie we zijn en waar we naar toe willen en de vaardigheden in ons te hebben om daar te komen. Zelfbewust, zelfsturend, zelfstandig, moedig en autonoom.

 

 

OERKRACHT