Mythische verbeeldingskracht

De kracht van verbeelding

Hoe zou je persoonlijke een professionele leven erop vooruit gaan, als je je brein activeert op andere manieren dan je tot nu toe deed? Stel je voor dat je onbewuste intelligenties zou kunnen integreren in je dagelijkse bewustzijn? Dat is mogelijk als we onze rechterhersenhelft meer gebruiken, daar zit onze verbeelding.  

Er is niets kinderachtigs aan de mythische kracht van verbeelding. Het is een essentieel onderdeel van je (innerlijke) competenties. Hoe meer je je fantasie gebruikt, hoe sterker je ‘verbeeldingsspier’ wordt. Je zult verbaasd zijn over de impact van deze vaardigheid, het is een rijke bron van oneindige mogelijkheden. 

Onze voorouders waren meestervertellers. Ze konden hun fantasie goed gebruiken om via mythes hun cultuur, normen, waarden, geschiedenis en inspiratie door te geven.  

Mythes en verhalen: spreken in beeld

Er zijn verhalen die duizenden jaren geleden zijn ontstaan en de tand des tijds hebben doorstaan. Verhalen die in talloze vormen over de hele wereld verschijnen, lokaal aangepast aan de verschillende culturen. Deze traditionele mythes zijn meer dan alleen fantasieën, omdat ze ook dieper in onze geest resoneren. Ze zijn bedacht door de wijzen en hebben vele lagen van betekenis in zich die om interpretatie vragen.

Het sociale element van traditionele verhalen vervult verschillende functies. Zoals persoonlijke ontwikkeling, normen en waarden van een cultuur ondersteunen, de oorsprong uitleggen en groepen mensen in staat stellen een band te vormen in moeilijke tijden. 

Creatief potentieel

Schrijver Idries Shah zegt in zijn boek ‘World Tales’: 

Misschien vervult het verhaal vooral niet de functie van ontsnapping, maar van hoop. Het opschorten van gewone beperkingen helpt mensen om optimisme terug te winnen en de verbeeldingskracht te voeden met energie voor het bereiken van doelen: moreel of materieel.” 

Een vruchtbare verbeelding is de bron van al het creatieve denken en dat is nog belangrijker dan kennis. Het is één van de belangrijkste redenen waarom de meeste mensen niet hun volledige potentieel benutten: ze hebben niet geleerd hun creatieve vermogens te gebruiken. In werkelijkheid kan ieder mens zich een voorstelling van iets maken. Dit vermogen kan onderdrukt, vervormd of inactief zijn, maar het is aanwezig en krachtiger dan wilskracht.  

Stap in de mythische wereld

Tijdens de Natuur-retraite en Stilte-retraite van Op Oale Groond, communiceren we via mythe. Dat doen we om diepe en multidimensionale verbinding te maken, om je verbeelding te stimuleren en wijsheid over te brengen.

We gaan kennismaken met de mythes uit het Odinisme, het culturele geloofssysteem van onze voorouders. En met lokale mythes uit Nederland en Twente, vooral de betekenis die erin verwerkt is. Verhalen zoals ‘Vrouw Holle’ en de originele ‘Sinterklaas’, met roots die duizenden jaren teruggaan in de tijd.

Wanneer er een conflict is tussen die twee - verbeelding en wilskracht - wint de verbeelding altijd.

Mythe geeft richting

De geschreven taal was niet verfijnd genoeg om de esoterische, grotendeels emotionele en vragende ervaringen, te documenteren. De beste manier om deze observaties te beschrijven en vast te leggen als regels om naar te leven, was om er verhalen over te vertellen. Verhalen met melodrama en grimmige en heroïsche oorzaak en gevolg, net zoals wij nu zien op televisie. 

De mythe is een belangrijk element in het culturele-, religieuze- en zakenleven en zelfs in een individueel leven. Mythes zijn representaties van diepgewortelde waarden die iemands bestaan leiden. Een mythe beantwoordt vragen die zo esoterisch zijn, dat het onmogelijk is om eigenwaarde te kennen zonder. 

Waarom bestaan we? In de meeste culturen is het dominante antwoord op deze vraag: we bestaan om onze realiteit te verbeteren; we zijn hier om de wereld beter te maken door toewijding en respect voor alle levende wezens. Op een bepaald moment wordt de emotie een brug voor kunst, service en naleving.

Mythes zijn dus een reeks wijze en traditionele verhalen die richting geven aan de grote vragen in ons leven: over geboorte, dood, liefde, gezelschap, verantwoordelijkheid jegens anderen en jegens onze habitat aarde.

OERKRACHT