Mijn kracht

Mijn eigen ontdekkingsreis Op Oale Groond

Ik reis al mijn hele leven naar krachtplaatsen over de hele wereld, op zoek naar de mysteriën van verloren beschavingen. In het begin was ik me er nog niet van bewust dat het krachtplaatsen waren. Deze plekken waar oude culturen weer voor mij tot leven kwamen, ze trokken me gewoon als vanzelf aan. Opgeladen en vol nieuwe ideeën kwam ik weer thuis. 

Nu weet ik wat op deze krachtplaatsen met je gebeurt. Je loopt vol met oude wijsheid. De mystiek uit het verleden prikkelt je fantasie en creativiteit. Je voelt je verbonden met de natuur. Je bent je bewust van de relatie tussen kosmos en aarde, en jouw plek in de wereld. Waarom dit met je gebeurt, kan ik nu ook onderbouwen, onder andere met wetenschappelijk onderzoek

Op zoek naar een krachtplek om te wonen en mee te werken, kwam ik in Twente terecht. En ik voelde het meteen: dit is krachtige oude grond. Tukkers zeggen niet voor niets dat ze “op oale groond” wonen. Hier leefden lang geleden de Tubanti, de oudste Germaanse stam van Europa. 

Transformatie op eigen oude grond

Ik ben onder andere geschoold als socioloog en natuur- en archetype-coach.

Sociologie ( Bachelor of Arts in Sociologie, McGill University) , Nature Coach (opleidingen en cursussen Animas Valley Institute en Loving Nature) Archetype Coach ( coaching methode van Jungiaanse trainer Rachel Conerly en gecertificeerde partner van Culture Talk, archetype coaching).

Al jaren verdiep ik mij in oude inheemse culturen en wat wij van hun leefwijze, tradities en wijsheid kunnen leren. Veel Nederlanders stammen af van Germaanse en Keltische volkeren. Het immateriële, culturele erfgoed van deze voorouders zit nog verborgen in ons DNA. Als je dat oer-DNA activeert, dan voel je en hoor je je eigen innerlijke wijsheid: je intuïtieve, creatieve zelf. Je krijgt nieuwe informatie, waardoor je beter weet wie je bent en wat je wilt. Je groeit en transformeert.

Ik ontdekte dat deze verbinding het beste lukt op eigen oude grond, bij de tastbare sporen van onze voorouders. Op die plekken kun je makkelijker bij je oude genetische geheugen komen. Op basis van mijn kennis en ervaringen, ontwikkelde ik een effectieve transformatie-aanpak op de oude grond in Twente.

Mijn aanpak is een combinatie van neurowetenschap, psychologie, evolutionaire biologie, natuur- en archetype-coaching en mijn eigen kennis van oude culturen. Ik gebruik verbeelding, geluid, verhalen en de natuur om oer-DNA te activeren en de rechterhersenhelft te stimuleren. Dat is het deel van ons brein waar ons gevoel zit, onze creativiteit en visie.

Lees meer over de transformatiekracht van jouw oer-DNA.

 

“Mijn missie is om mensen te verbinden met oude inheemse tradities en wijsheid van hun voorouders. Zodat zij al hun vermogens benutten, zowel intellectueel als creatief”

De Tovenaar in mij

Psycholoog Carl Jung introduceerde onder andere 12 archetypen of persoonlijkheidstypen die veel voorkomen. Elk type heeft eigen drijfveren, rollen en gedrag om zijn doelen te bereiken. Archetypen zijn blauwdrukken van identiteiten die wij allemaal in ons hebben en waarvan een aantal dominant zijn in onze levensloop. Blauwdrukken die in elke mens opgeslagen liggen en geactiveerd kunnen worden. Ook goden, godinnen en andere mythische figuren uit oude culturen, zijn archetypen. 

Een archetype is geen statisch wezen, maar een gedragspatroon waar je de voorkeur voor hebt. Mijn dominante archetype is de tovenaar. Als tovenaar word ik gedreven door een verlangen om te transformeren. Ik transformeer ik hoop, verlangen en dromen in realiteit. Het inspireert me om mijn visies werkelijkheid te zien worden.

Archetypen in mijn werk

In mijn werk met mensen en teams, gebruik ik ook archetypes. Het is een mooie manier om iemand beter te leren kennen. Ik ben getraind om met archetypen te werken, met oude inheemse culturen en de natuur als gids. 

Voorafgaand aan een Natuur-retraite of Stilte-retraite krijg je een online archetype-assessment. Zo krijg je inzicht in je dominante en latente archetypen, jouw sterktes en valkuilen en je ontwikkelingsmogelijkheden. De uitkomsten bespreken we tijdens je coachingsessie in het kader van jouw vraagstukken en levensloop. Na afloop van de retraite bekijken we de impact daarvan op jouw archetypische reis.

OERKRACHT